bannerverkstad

Reparationspriser brassinstrument

Brassreparationer handlar till stor del om antingen rikning av skador, eller om modifikationer. Vi har även sammanställt några olika paketpriser för dig som vill fräscha upp ditt instrument.


 

Var det länge sedan ditt instrument fick en ordentlig rundsmörjning? Det fixar vi med vår halv special. Gäller trumpet, kornett och flygelhorn med pistongventiler. Detta ingår:

Halv Special

Lackerade instrument

Försilvrade instrument

- Grundlig ut- och invändig rengöring
- Polering och infettning av alla byglar
- Byte av vattenklaffskorkar
- Byte av under-, och överfiltar

- Polering av försilvrade instrument

               

Trumpet, kornett, flygelhorn 1100 kr

Althorn, baryton, eufonium
1495 kr

 

Trumpet, kornett, flygelhorn 1450 kr

Althorn, baryton, eufonium
1875 kr

 


 

Ska det vara ordentligt så ska det vara en hel special. Om du vill få ut maximalt av instrument. Kan höja värdet på instrumentet inför exemplevis en försäljning. Gäller alla brassinstrument med pistongventiler.

Hel Special

Lackerade instrument Försilvrade instrument

- Allt som ingår i "halv special"
- Kontroll och inslipning av ventiler
- Rengöring av smådelar i speicialbad
- Justering av triggerbyglar
- Kontroll och ev. byte av ventilstyrningar
- Byte av ventilhusfjädrar och vattenklaffsfjädrar

Trumpet, kornett, flygelhorn
1 450 kr

Althorn, baryton, eufonium
1925 kr

Trumpet, kornett, flygelhorn
1800 kr

Althorn, baryton, eufonium
2275 kr

 


 

För instrument med rotorventiler baserar vi priset på antalet ventiler.

Halv special för valthorn och tuba med rotorventiler

 

- Ut- och invändig rengöring
- Polering och infettning av alla byglar
- Rengöring av ventiler i specialbad
- Injustering av rotorventiler
- Byte av ventilstopp
- Ev. omsnörning
- Byte av vattenklaffskork

Valthorn / Tuba med 3 rotorventiler 2 600 kr
Valthorn / Tuba med 4 rotorventiler 2 995 kr
Valthorn / Tuba med 5 rotorventiler 3 400 kr
Valthorn / Tuba med 6 rotorventiler 3 950 kr

 

Några reparationsmoment som enbart gäller för tromboner:

Trombon

 
Rengöring och invändig polering av drag 650 kr
Riktning av bucklor på drag + 500 kr
Riktning av skevt drag + 750 kr
Rengöring och justering av standardventil 650 kr
Rengöring och justering av Thayerventil  975 kr

 

Övriga brassreparationer

Losstagning av munstycke 125 kr
Riktning av lätt skadad klocka 500 kr
Riktning av bucklor - Timkostnad 950 kr
Riktning av mindre buckla på ventilhus + injustering av ventil 600 kr
Mjuklödning 200 kr/st
Hårdlödning 380 kr/st
Byte av vattenklaffskork 150 kr
Losstagning av bygel 320 kr/st
Förgyllning av munstycke 1 400 kr
Inslipning av pistongventil (trump./ korn. / fl.horn). Första ventilen 500 kr
Inslipning av pistongventil (trump./ korn. / fl.horn). Följande ventiler 250 kr/st
Inslipning av pistongventil (alth. /baryt. / euf. /tuba). Första ventilen 600 kr
Inslipning av pistongventil (alth. /baryt. / euf. /tuba). Följande ventiler 350 kr/st