bannerverkstad

Reparationspriser brassinstrument

Brassreparationer handlar till stor del om antingen rikning av skador, eller om modifikationer. Vi har även sammanställt några olika paketpriser för dig som vill fräscha upp ditt instrument.


 

Var det länge sedan ditt instrument fick en ordentlig rundsmörjning? Det fixar vi med vår halv special. Gäller trumpet, kornett och flygelhorn med pistongventiler. Detta ingår:

Halv Special

Lackerade instrument

Försilvrade instrument

- Grundlig ut- och invändig rengöring
- Polering och infettning av alla byglar
- Byte av vattenklaffskorkar
- Byte av under-, och överfiltar

- Polering av försilvrade instrument

               

Trumpet, kornett, flygelhorn 1120 kr

Althorn, baryton, eufonium
1520 kr

 

Trumpet, kornett, flygelhorn 1480 kr

Althorn, baryton, eufonium
1910 kr

 


 

Ska det vara ordentligt så ska det vara en hel special. Om du vill få ut maximalt av instrument. Kan höja värdet på instrumentet inför exemplevis en försäljning. Gäller alla brassinstrument med pistongventiler.

Hel Special

Lackerade instrument Försilvrade instrument

- Allt som ingår i "halv special"
- Kontroll och inslipning av ventiler
- Rengöring av smådelar i speicialbad
- Justering av triggerbyglar
- Kontroll och ev. byte av ventilstyrningar
- Byte av ventilhusfjädrar och vattenklaffsfjädrar

Trumpet, kornett, flygelhorn
1480 kr

Althorn, baryton, eufonium
1960 kr

Trumpet, kornett, flygelhorn
1840 kr

Althorn, baryton, eufonium
2320 kr

 


 

För instrument med rotorventiler baserar vi priset på antalet ventiler.

Halv special för valthorn och tuba med rotorventiler

 

- Ut- och invändig rengöring
- Polering och infettning av alla byglar
- Rengöring av ventiler i specialbad
- Injustering av rotorventiler
- Byte av ventilstopp
- Ev. omsnörning
- Byte av vattenklaffskork

Valthorn / Tuba med 3 rotorventiler 2 650 kr
Valthorn / Tuba med 4 rotorventiler 3 050 kr
Valthorn / Tuba med 5 rotorventiler 3 470 kr
Valthorn / Tuba med 6 rotorventiler 4 030 kr

 

Några reparationsmoment som enbart gäller för tromboner:

Trombon

 
Rengöring och invändig polering av drag 660 kr
Riktning av bucklor på drag + 540 kr
Riktning av skevt drag + 810 kr
Rengöring och justering av standardventil 710 kr
Rengöring och justering av Thayerventil  1070 kr

 

Övriga brassreparationer

Losstagning av munstycke 130 kr
Riktning av lätt skadad klocka 510 kr
Riktning av bucklor - Timkostnad 950 kr
Riktning av mindre buckla på ventilhus + injustering av ventil 640 kr
Mjuklödning 230 kr/st
Hårdlödning 400 kr/st
Byte av vattenklaffskork 150 kr
Losstagning av bygel 330 kr/st
Förgyllning av munstycke 1 400 kr
Inslipning av pistongventil (trump./ korn. / fl.horn). Första ventilen 540 kr
Inslipning av pistongventil (trump./ korn. / fl.horn). Följande ventiler 280 kr/st
Inslipning av pistongventil (alth. /baryt. / euf. /tuba). Första ventilen 640 kr
Inslipning av pistongventil (alth. /baryt. / euf. /tuba). Följande ventiler 380 kr/st